SOLEMNITATEA COBORÂRII DUHULUI SFÂNT (RUSALIILE) NOVENĂ DE PREGĂTIRE LA SOLEMNITATEA RUSALIILORVino, o, Duhule Dumnezeiesc,
mângâietorul sufletelor mâhnite,
bucuria inimilor şi uşurarea suferinţelor!
Vino, o, sfinţitorul păcătoşilor, învăţătorul celor umiliţi,
tatăl cel milostiv al orfanilor,
puterea celor slabi şi ajutorul celor săraci!
Pătrunde până în adâncul duhului meu cu harul tău.
Aprinde cu preasfântul tău foc inima mea.
Străpunge-mă cu dragostea ta.
Dă-mi să gust din bucuriile tale cereşti,
ca, de acum înainte,
să dispreţuiesc plăcerile simţurilor
şi să nu caut decât plăcerile sufleteşti.Ziua întâi

Duhule Sfânt, Mângâietorule, mă închin cu umilinţă şi te rog cu toată ardoarea inimii să binevoieşti a mă ajuta în primirea sfintelor tale daruri. Eu nu le pot primi, Duhule dumnezeiesc, fără ajutorul harului tău prevenitor. Fără tine, nu pot să-ţi fiu plăcut.
De aceea, te rog, precum ai pregătit sfânta Inimă a Mariei pentru întruparea Cuvântului veşnic, să pregăteşti şi inima mea, ca să poată primi flăcările fericite ale iubirii tale, tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Pătrunde, Doamne, cu focul Duhului tău Sfânt inimile noastre, ca să-ţi slujim cu inimă curată şi plăcută ţie. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a doua

O, Marie, Maica mea preaiubită, fiindcă tu eşti Mireasa Duhului Sfânt şi împărţitoarea darurilor sale sfinte, cu umilinţă, îngenunchez la picioarele tale şi implor harul divin care îmi este foarte trebuincios, şi, te rog, mijloceşte ca el să coboare asupra mea, precum te-ai rugat şi pentru apostoli, şi ajută-mă şi pe mine să urmez atât cât pot exemplul umilinţei tale, al curăţiei şi iubirii tale! Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Dumnezeule, în faţa căruia fiecare inimă este deschisă şi fiecare voinţă vorbeşte; în faţa căruia nu se poate ascunde nici un mister: curăţă dorinţele inimilor noastre, prin insuflarea Duhului Sfânt, ca să te putem iubi şi cinsti după cum eşti vrednic. Amin.Ziua a treia

Sfinte Petru, principele apostolilor, te rog cu umilinţă să binevoieşti a mă ajuta, ca să-l primesc pe Duhul Sfânt. Eu l-am tăgăduit pe Mântuitorul meu nu de trei ori, ci de mai multe ori. Deşi îmi vine greu să nădăjduiesc că însăşi sfinţenia va voi să rămână într-o locuinţă atât de săracă, totuşi, exemplul tău, o, sfinte şi mare apostol, îmi dă curaj să nădăjduiesc totul! Tu ai deplâns amar păcatul tău iar lacrimile tale au fost spre spălarea sufletului, şi astfel, ai putut primi plinătatea darurilor Sfântului Duh.
Şi eu doresc să deplâng asemenea ţie, din adâncul inimii, toate păcatele mele. De aceea, te rog din toată inima, mijloceşte pentru mine să pot primi plinătatea darurilor Duhului Sfânt. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.


Să ne rugăm:
Dumnezeule, care, prin luminarea Duhului Sfânt, ai învăţat inimile credincioşilor, dă-ne ca în acelaşi Duh să cunoaştem cele drepte şi să ne bucurăm întotdeauna de mângâierea lui. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a patra

Sfinţilor apostoli ai Domnului nostru, care aţi primit în ziua de Rusalii Duhul Sfânt cu atâta plinătate, încât aţi fost copleşiţi de iubirea dumnezeiască, vă rog, pentru iubirea pe care aţi avut-o faţă de Sfântul Duh, să-mi dobândiţi înţelegere cu aproapele meu, statornicie în rugăciune şi evlavie gingaşă către Maica Domnului, prin care voi aţi grăbit coborârea Sfântului Duh. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Fă, o, Doamne, ca insuflarea Duhului Sfânt să cureţe inimile noastre şi înviorarea harului său să le facă rodnice pentru toate faptele bune. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a cincea

O, Tată veşnic, cum aş putea să te laud îndeajuns sau cum aş putea să-ţi mulţumesc cum se cuvine? De mii de ori să fie binecuvântată abundenţa harului tău, care te-a determinat să ne mântuieşti de mizeria noastră sufletească şi să ne dai un Dar în care este cuprins tot binele la care ne putem gândi.
Tu ni l-ai dăruit pe Fiul tău, care purcede de la tine. Tu ni l-ai dat, de asemenea, pe Duhul Sfânt, care este iubirea negrăită dintre tine şi Fiul tău. Ce am putea dori şi ce am putea să-ţi dăm pentru o iubire aşa de mare? O, Doamne, eu te rog să primeşti ca ispăşire tot ce am: mintea mea, voinţa mea şi pe mine însumi cu totul, pentru toată veşnicia. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne, fă ca Mângâietorul, care de la tine şi de la Fiul purcede, să lumineze sufletul nostru şi, după făgăduinţa Fiului tău, să ne conducă pe noi la tot adevărul. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a şasea

Duhule Sfânt, Dumnezeule, cine are mai mare trebuinţă de ajutorul harului tău decât eu, care sunt orbit de patimi, prizonier continuu în lâncezeala mea şi sunt înlănţuit de mii de imperfecţiuni?
Vino, deci, Duhule Sfânt, şi luminează-mă; aprinde în mine zelul sfânt şi distruge în mine tot ceea ce îi displace ochiului tău. Cu cât mai mare este mizeria mea, cu atât mai măreaţă va fi victoria ta împotriva patimilor mele. Vino şi creează în mine o inimă nouă, care să bată numai pentru Dumnezeu şi să nu mai simtă nimic pentru lume; creează în mine o inimă curată, tu, Duhul înţelepciunii, care cu Tatăl şi cu Fiul vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne harul ca, prin puterea Duhului Sfânt, să rămânem statornici pe calea mântuirii şi să-ţi slujim cu fidelitate. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a şaptea

Duhule Sfânt, Mângâietorule, abia îndrăznesc să te rog să vii în sufletul meu, căci cunosc preabine cât de păcătos şi necurat este. Cum aş putea într-o astfel de stare să primesc un oaspete care nu este altcineva decât însuşi Dumnezeu? Totuşi, tu voieşti, prin iubirea ta, să le dai încurajare sărmanilor oameni, prin aceea că-i pregăteşti prin harul tău prevenitor pe cei la care voieşti să-ţi faci locuinţa.
Tu nu dispreţuieşti dorinţa acelora care te caută pe tine plini de râvnă şi strigă necontenit după tine. Şi eu te doresc şi strig mereu după tine cu toată ardoarea posibilă. Vino cu milostivire la mine şi nu amâna vizita ta bogată în haruri, căci nu voi înceta să strig şi să mă rog, ca să binevoieşti a mă mângâia cu venirea ta îmbelşugată. Tu, care, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
O, Doamne, noi implorăm bunătatea ta, ca să binevoieşti a-l trimite în sufletele noastre pe Duhul Sfânt, de a cărui providenţă să fim conduşi. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a opta

O, Sfântă Treime, vrednică de închinare! Eu vin cu cea mai mare umilinţă înaintea tronului tău şi mă închin Maiestăţii tale înalte. Îţi mulţumesc pentru iubirea nemăsurată pe care ne-o arăţi nouă, sărmanilor oameni. Îţi mulţumesc, veşnice Tată, şi ţie, Fiule dumnezeiesc, pentru Darul minunat pe care l-aţi dat prin Duhul Sfânt, deoarece, dăruindu-ne iubirea voastră, care purcede de la voi, v-aţi dăruit nouă pe voi înşivă. Îţi mulţumesc, Duhule Preasfânt, care eşti în acelaşi timp dar şi dătător de daruri, şi te rog din toată inima să binevoieşti a mi te da pe tine însuţi.
Nici un alt dar, în afară de tine, nu poate să mulţumească sufletul meu, şi dacă te am pe tine, atunci am totul. Însă ce aş putea să-ţi dau în schimb pentru binefacerile tale atât de mari? Primeşte pentru totdeauna gândurile şi dorinţele mele şi întreaga mea fiinţă, tu, care, cu Tatăl şi cu Fiul, vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne, fă să fim aprinşi de focul Duhului Sfânt pe care l-a adus pe pământ Domnul nostru Isus Cristos şi pe care l-a dorit cu cea mai mare ardoare să ardă în inimile noastre. El care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.


Ziua a noua

Preasfântă Fecioară, preaminunată Maică a Domnului, tu ai fost cea mai vrednică dintre toate creaturile să-l primeşti pe Sfântul Duh.
O, scăparea păcătoşilor, dobândeşte-mi o căinţă desăvârşită pentru păcatele mele, ca să-l pot primi pe Duhul Sfânt, chiar dacă nu într-un chip aşa de nevinovat ca tine, totuşi, cel puţin ca un penitent! Aceasta să mi-o dobândeşti, nu pentru meritele mele, ci pentru inima ta de mamă şi prin iubirea către Duhul Sfânt care te-a ales ca mireasă. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne, fă ca strălucirea măreţiei tale să se reverse asupra noastră şi ca Lumina din Lumina ta, prin darul Duhului Sfânt, să întărească sufletele acelora care au fost renăscuţi prin har. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Text

SOLEMNITATEA COBORÂRII DUHULUI SFÂNT (RUSALIILE) NOVENĂ DE PREGĂTIRE LA SOLEMNITATEA RUSALIILOR

Posted by on | |


Vino, o, Duhule Dumnezeiesc,
mângâietorul sufletelor mâhnite,
bucuria inimilor şi uşurarea suferinţelor!
Vino, o, sfinţitorul păcătoşilor, învăţătorul celor umiliţi,
tatăl cel milostiv al orfanilor,
puterea celor slabi şi ajutorul celor săraci!
Pătrunde până în adâncul duhului meu cu harul tău.
Aprinde cu preasfântul tău foc inima mea.
Străpunge-mă cu dragostea ta.
Dă-mi să gust din bucuriile tale cereşti,
ca, de acum înainte,
să dispreţuiesc plăcerile simţurilor
şi să nu caut decât plăcerile sufleteşti.Ziua întâi

Duhule Sfânt, Mângâietorule, mă închin cu umilinţă şi te rog cu toată ardoarea inimii să binevoieşti a mă ajuta în primirea sfintelor tale daruri. Eu nu le pot primi, Duhule dumnezeiesc, fără ajutorul harului tău prevenitor. Fără tine, nu pot să-ţi fiu plăcut.
De aceea, te rog, precum ai pregătit sfânta Inimă a Mariei pentru întruparea Cuvântului veşnic, să pregăteşti şi inima mea, ca să poată primi flăcările fericite ale iubirii tale, tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Pătrunde, Doamne, cu focul Duhului tău Sfânt inimile noastre, ca să-ţi slujim cu inimă curată şi plăcută ţie. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a doua

O, Marie, Maica mea preaiubită, fiindcă tu eşti Mireasa Duhului Sfânt şi împărţitoarea darurilor sale sfinte, cu umilinţă, îngenunchez la picioarele tale şi implor harul divin care îmi este foarte trebuincios, şi, te rog, mijloceşte ca el să coboare asupra mea, precum te-ai rugat şi pentru apostoli, şi ajută-mă şi pe mine să urmez atât cât pot exemplul umilinţei tale, al curăţiei şi iubirii tale! Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Dumnezeule, în faţa căruia fiecare inimă este deschisă şi fiecare voinţă vorbeşte; în faţa căruia nu se poate ascunde nici un mister: curăţă dorinţele inimilor noastre, prin insuflarea Duhului Sfânt, ca să te putem iubi şi cinsti după cum eşti vrednic. Amin.Ziua a treia

Sfinte Petru, principele apostolilor, te rog cu umilinţă să binevoieşti a mă ajuta, ca să-l primesc pe Duhul Sfânt. Eu l-am tăgăduit pe Mântuitorul meu nu de trei ori, ci de mai multe ori. Deşi îmi vine greu să nădăjduiesc că însăşi sfinţenia va voi să rămână într-o locuinţă atât de săracă, totuşi, exemplul tău, o, sfinte şi mare apostol, îmi dă curaj să nădăjduiesc totul! Tu ai deplâns amar păcatul tău iar lacrimile tale au fost spre spălarea sufletului, şi astfel, ai putut primi plinătatea darurilor Sfântului Duh.
Şi eu doresc să deplâng asemenea ţie, din adâncul inimii, toate păcatele mele. De aceea, te rog din toată inima, mijloceşte pentru mine să pot primi plinătatea darurilor Duhului Sfânt. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.


Să ne rugăm:
Dumnezeule, care, prin luminarea Duhului Sfânt, ai învăţat inimile credincioşilor, dă-ne ca în acelaşi Duh să cunoaştem cele drepte şi să ne bucurăm întotdeauna de mângâierea lui. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a patra

Sfinţilor apostoli ai Domnului nostru, care aţi primit în ziua de Rusalii Duhul Sfânt cu atâta plinătate, încât aţi fost copleşiţi de iubirea dumnezeiască, vă rog, pentru iubirea pe care aţi avut-o faţă de Sfântul Duh, să-mi dobândiţi înţelegere cu aproapele meu, statornicie în rugăciune şi evlavie gingaşă către Maica Domnului, prin care voi aţi grăbit coborârea Sfântului Duh. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Fă, o, Doamne, ca insuflarea Duhului Sfânt să cureţe inimile noastre şi înviorarea harului său să le facă rodnice pentru toate faptele bune. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a cincea

O, Tată veşnic, cum aş putea să te laud îndeajuns sau cum aş putea să-ţi mulţumesc cum se cuvine? De mii de ori să fie binecuvântată abundenţa harului tău, care te-a determinat să ne mântuieşti de mizeria noastră sufletească şi să ne dai un Dar în care este cuprins tot binele la care ne putem gândi.
Tu ni l-ai dăruit pe Fiul tău, care purcede de la tine. Tu ni l-ai dat, de asemenea, pe Duhul Sfânt, care este iubirea negrăită dintre tine şi Fiul tău. Ce am putea dori şi ce am putea să-ţi dăm pentru o iubire aşa de mare? O, Doamne, eu te rog să primeşti ca ispăşire tot ce am: mintea mea, voinţa mea şi pe mine însumi cu totul, pentru toată veşnicia. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne, fă ca Mângâietorul, care de la tine şi de la Fiul purcede, să lumineze sufletul nostru şi, după făgăduinţa Fiului tău, să ne conducă pe noi la tot adevărul. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a şasea

Duhule Sfânt, Dumnezeule, cine are mai mare trebuinţă de ajutorul harului tău decât eu, care sunt orbit de patimi, prizonier continuu în lâncezeala mea şi sunt înlănţuit de mii de imperfecţiuni?
Vino, deci, Duhule Sfânt, şi luminează-mă; aprinde în mine zelul sfânt şi distruge în mine tot ceea ce îi displace ochiului tău. Cu cât mai mare este mizeria mea, cu atât mai măreaţă va fi victoria ta împotriva patimilor mele. Vino şi creează în mine o inimă nouă, care să bată numai pentru Dumnezeu şi să nu mai simtă nimic pentru lume; creează în mine o inimă curată, tu, Duhul înţelepciunii, care cu Tatăl şi cu Fiul vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne harul ca, prin puterea Duhului Sfânt, să rămânem statornici pe calea mântuirii şi să-ţi slujim cu fidelitate. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a şaptea

Duhule Sfânt, Mângâietorule, abia îndrăznesc să te rog să vii în sufletul meu, căci cunosc preabine cât de păcătos şi necurat este. Cum aş putea într-o astfel de stare să primesc un oaspete care nu este altcineva decât însuşi Dumnezeu? Totuşi, tu voieşti, prin iubirea ta, să le dai încurajare sărmanilor oameni, prin aceea că-i pregăteşti prin harul tău prevenitor pe cei la care voieşti să-ţi faci locuinţa.
Tu nu dispreţuieşti dorinţa acelora care te caută pe tine plini de râvnă şi strigă necontenit după tine. Şi eu te doresc şi strig mereu după tine cu toată ardoarea posibilă. Vino cu milostivire la mine şi nu amâna vizita ta bogată în haruri, căci nu voi înceta să strig şi să mă rog, ca să binevoieşti a mă mângâia cu venirea ta îmbelşugată. Tu, care, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
O, Doamne, noi implorăm bunătatea ta, ca să binevoieşti a-l trimite în sufletele noastre pe Duhul Sfânt, de a cărui providenţă să fim conduşi. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.Ziua a opta

O, Sfântă Treime, vrednică de închinare! Eu vin cu cea mai mare umilinţă înaintea tronului tău şi mă închin Maiestăţii tale înalte. Îţi mulţumesc pentru iubirea nemăsurată pe care ne-o arăţi nouă, sărmanilor oameni. Îţi mulţumesc, veşnice Tată, şi ţie, Fiule dumnezeiesc, pentru Darul minunat pe care l-aţi dat prin Duhul Sfânt, deoarece, dăruindu-ne iubirea voastră, care purcede de la voi, v-aţi dăruit nouă pe voi înşivă. Îţi mulţumesc, Duhule Preasfânt, care eşti în acelaşi timp dar şi dătător de daruri, şi te rog din toată inima să binevoieşti a mi te da pe tine însuţi.
Nici un alt dar, în afară de tine, nu poate să mulţumească sufletul meu, şi dacă te am pe tine, atunci am totul. Însă ce aş putea să-ţi dau în schimb pentru binefacerile tale atât de mari? Primeşte pentru totdeauna gândurile şi dorinţele mele şi întreaga mea fiinţă, tu, care, cu Tatăl şi cu Fiul, vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne, fă să fim aprinşi de focul Duhului Sfânt pe care l-a adus pe pământ Domnul nostru Isus Cristos şi pe care l-a dorit cu cea mai mare ardoare să ardă în inimile noastre. El care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.


Ziua a noua

Preasfântă Fecioară, preaminunată Maică a Domnului, tu ai fost cea mai vrednică dintre toate creaturile să-l primeşti pe Sfântul Duh.
O, scăparea păcătoşilor, dobândeşte-mi o căinţă desăvârşită pentru păcatele mele, ca să-l pot primi pe Duhul Sfânt, chiar dacă nu într-un chip aşa de nevinovat ca tine, totuşi, cel puţin ca un penitent! Aceasta să mi-o dobândeşti, nu pentru meritele mele, ci pentru inima ta de mamă şi prin iubirea către Duhul Sfânt care te-a ales ca mireasă. Amin.

V. Vino, Duhule Sfânt,
umple inimile credincioşilor tăi.
R. Şi aprinde în ele focul iubirii tale.

Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne, fă ca strălucirea măreţiei tale să se reverse asupra noastră şi ca Lumina din Lumina ta, prin darul Duhului Sfânt, să întărească sufletele acelora care au fost renăscuţi prin har. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
Un produs Blogger.